Sajam knjige

O BOSNI sam učio preko bosanskih pisaca

Kafica sa ambasarorom Švedske u BiH Bosse-om Hedberg


Početkom septembra, tačnije 4, 2008. godine Bosse Hedberg je imenovan za abasadora Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini. Posjetili smo ga nekoliko mjeseci kasnije u ambasadi u Sarajevu. Ljubazni domačin je prihvatio razgovor i kaficu. Bosse je po obrazovanju pravnik, priznaje da je bio zatečen imenovanjem u Bosnu i da nije imao nikakvih predstava o ovom prostoru osim onih oficijelnih i iz javnih medija. U pakovanju kofera za puta uspio je pročitati knjigu Fauste Marijanović a u Sarajevu u ambasadi zatekaonekoliko knjiga na švedskom jeziku, opet od bosanskih pisaca koji pišu i stvaraju u Švedskoj. Priča o bosanskim bogumilima mu se učinila inspirativnom.


«Švedska uskoro predsjedava Evropskom unijom i zauzeće se za stav koji je i do sada podržavala, da Bosna i Hercegovina što prije uđe u uniju. Svakako da se domaći političari natjeraju da ispune obaveze koje su na tom putu davno preuzeli», kaže ambasador.

Kaže i to da je dio zemalja u EU skeptičan da će to ići lagano. Švedska želi i proširiti EU, spominje i Tursku.


U gostima u ambasadi u Sarajevu Bosse je imao starog bosanskog znanca Carla Bilta i još dvojicu ministara za vanjske poslove (Češke i Francuske) i oni su naglasili i nužnost približavanja bosne EU.


Švedska je svoju pomoć BiH fokusirala na dva nivoa, lokalni i državni, naglašava ambasador pozdravljajući čitaoce našeg lista, obećavajući bosanskim piscima iz Švedske da će ih posjetiti na sajmu knjige u Skenderiji.


RSS 2.0