PARLAMENTARNI IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI 2014.

 
 

Ševko Kadrić, profesor, pisac, prevodilac, slikar
www.sevko.se
 

Otkud ja na listi?
 
Nikad i nigdje nisam imao političkih ambicija, pa ni sada, ali sam ipak i na ovim izborima, svoje ime stavio na raspolaganje partijama (stranci): U Bosni i Hercegovini, Stranci BiH dijaspore a u Švedskoj Milje partiji. U ovom kontekstu dužan sam prijatljima reći otkud moje ime u političkoj utrci pored svih ružnih riječi koje se uz politiku vežu zadnjih 22 godine. Možda uprvo zato, odgovorio bih najkraće, ali stvar je puno komplikovanija i ozbiljnija i zaslužuje više misli u nit uvezanih.
_____________________________________________________________________
 
 

__________________________________________________
 
Daleke 1991, takođe sam ponudio svoje ime Stranci Reformskih Snaga Jugoslavije, ali ne samo ime već i ogroman angažman, ubjeđujući građane bivše Jugoslavije da nije riječ o pobjedi ove ili one političke opcije "već pobjedi snaga rata, koje direktno poslije izbora idu u fazu  nasilne podjele Bosne i Hercegovine" (Oslobođenje, i TV Sarajevo, emisija Hoću da kažem).

U ratu dok su drugi bili zatečeni i čekali da se čudo deši, ja sam spašavao žene i djecu, vodeći ih na sigurnije, i tako iz Sarajeva 4 puta, a dalje po svijetu više puta, punih šest mjeseci i to je moja "ratna biografija" na koju sam ponosan.

Izbori 2014. godine, imaju puno sličnosti sa onim 90-tih godina. Oni su nas vodili u rat, praćen agresijom, progonom, pa i genocidom, ovi bi trebalo da učine prekretnicu u bestijalnom pljačkanju onoga što je još od Bosne i Hercegovine ostalo i institucionalno, i materijalno ali i u biološkoj supstanci. Država BiH je pred ekonomskim kolapsom, pretvorena u ruglo neefikasnosti funkcionisanja, moralna nakaza iz koje 2/3 mladih ljudi žele pobjeći.

Bosansko društvo je naprosto bolesno.

Stranka BiH Dijaspore, je snaga koja reprezentuje prognanu populaciju, milionsku populaciju  raseljenih, populaciju koja je i pored svega najznačajniji i najsigurniji investitor u BiH. Statistika o više od 4 milijarde KM, govori sama po sebi. Ta snaga, je politikim okvirima država u kojima živi, izuzeta (u najvećem) svih bolesti karakteristinih za Bosnu i Hercegovinu danas. Od pljačke društvene imovine, devastacije prirodnih resursa, nemorala u svim sferama društva, pomoći Međunarodne zajednice i sl. Otuda je Stranka BiH dijaspore, osvježenje političke scene u BiH, brend nad kojim isključivo "pravo patenta" ima ona sama. (Mehanizme kako to pravo i ostvariti SBiHD, mora sama pronaći). Ništa dobro, ništa pametno nismo učinili ako smo tu čistu ideju (ili bilo koju drugu koja simboliše izbavljenje) bacili u političku i moralnu žabokrečinu što Bosna i Hercegovina danas jeste.

Bosna i Hercegovina treba snage koje će poštivati pravni okvir i političke norme ponašanja koje postoje u Evropi, (što je najbizarnije, najveći dio njih je već i usvojen na nivou Države BiH, ali se ne sprovode).

Bosna i Hercegovina i njeni građani, se naprosto moraju izčupati iz kriminalnog zagrljaja vladajuće klero-nacionalističke oligarhije, vratiti u državne fondove sredstva od njih oteta i odbaciti sramnu sadaku, i narodne kuhinje kao simbol nove mafijaške vlasti, koja ih hrani mrvicama od njih samih otetim.
U toj priči i uvoj formi učestvujem.
 
Srdačno Ševko Kadrić
 
 
1991. godine, Hoću da kažem, TV Sarajevo
 
Jedna od kasnijeih TV zabilješki

RSS 2.0